ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                             ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

 

    Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων: α) πτυχίων διετούς κύκλου σπουδών (Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) β) πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών (Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θες/νίκης, Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων  και Σχολών Οικιακής Οικονομίας Ν. 1865/1999 κλπ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ.

 

Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2021-2022 είναι:

  • Γενική Φυσική
  • Οργανική Χημεία
  • Βιολογία

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

       Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 

     ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ακαδ. έτους 2021-2022)

 

                                       Από τη Γραμματεία του Τμήματος