ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 2021-2022

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

«ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ»

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.45-15.00   ΤΕΤΑΡΤΗ 13.45-14.30   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.45-15.00

 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

1

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας

Π. Λάγιου, Α. Νάσκα

Δευτέρα 4/10/2021

 

2

Η Έννοια της Αιτίας στην Επιδημιολογία και την Κλινική Ιατρική

Π. Λάγιου, Β. Μπενέτου

Τετάρτη 6/10/2021

 

3

Πηγές Στοιχείων

Β. Μπενέτου, Ε. Ριζά

Παρασκευή 8/10/2021

4

Δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας

Α. Νάσκα, Δ. Παρασκευής

Δευτέρα 11/10/2021

5

Σύγκριση Δεικτών – Προτύπωση

Α. Νάσκα, Β. Σύψα

Τετάρτη 13/10/2021

6

 Περιγραφικές Επιδημιολογικές Έρευνες - Χαρακτηριστικά Προσώπων, Τόπου, Χρόνου

Δ. Παρασκευής,  Γ. Μαγιορκίνης

Παρασκευή 15/10/2021

 

 

7

Αναλυτική Επιδημιολογία-

Διαμόρφωση και Έλεγχος Αιτιολογικών Υποθέσεων

Β. Μπενέτου, Π. Λάγιου

Δευτέρα 18/10/2021

 

8

Προοπτικές Έρευνες-Ι

Δ. Παρασκευής, Α. Νάσκα

Τετάρτη 20/10/2021

9

Προοπτικές Έρευνες-ΙΙ

Α. Νάσκα, Δ. Παρασκευής

Παρασκευή 22/10/2021

 

10

Έρευνες Ασθενών-Μαρτύρων

Β. Μπενέτου, Α. Νάσκα

Δευτέρα 25/10/2021

11

Eρμηνεία Αποτελεσμάτων Επιδημιολογικών Ερευνών (Σφάλματα - Συγχυτικοί Παράγοντες)

Ν. Πανταζής, Ε. Ριζά

Παρασκευή 29/10/2021

12

Κλινική Επιδημιολογία  - Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μέτρων Ι

Π. Λάγιου, Β. Μπενέτου

Δευτέρα 1/11/2021

 

13

Κλινική Επιδημιολογία  - Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μέτρων ΙΙ

Π. Λάγιου, Α. Νάσκα

Τετάρτη 3/11/2021

 

14

 Κλινική Επιδημιολογία  - Διάγνωση

Γ. Μαγιορκίνης, Β. Μπενέτου

Παρασκευή 5/11/2021

15

Κλινική Επιδημιολογία   –

Πρόγνωση και Προγνωστικοί Δείκτες

Β. Μπενέτου, Μ. Καντζανού

Δευτέρα 8/11/2021

16

 Επιλογή ερευνητικού σχεδιασμού στην επιδημιολογία

Α. Νάσκα, Β. Μπενέτου

Τετάρτη 10/11/2021

17

Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Μετα-ανάλυση

Δ. Παρασκευής, Ε. Σαμόλη

Παρασκευή 12/11/2021

18

Επιδημιολογική Επιτήρηση

Ε. Ριζά, Μ. Καντζανού

Τετάρτη 24/11/2021

 

19

Δεοντολογία στην Επιδημιολογική Έρευνα

Δ. Παρασκευής, Γ. Μαγιορκίνης,  

Τετάρτη 1/12/2021

 

20

Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας – Κριτήρια CONSORT

Α. Νάσκα, Γ. Μαγιορκίνης,

Τετάρτη 8/12/2021

 

21

Συγγραφή και δημοσίευση επιστημονικής εργασίας – Κριτήρια STROBE

Β. Σύψα, Α. Νάσκα  

Τετάρτη 15/12/2021

22

 Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων. Η περίπτωση της νόσου COVID-19

Γ. Μαγιορκίνης, Δ. Παρασκευής

Τετάρτη 22/12/2021

 

23

Επιδημιολογία Xρόνιων Nοσημάτων

Β. Μπενέτου, Π. Λάγιου

Τετάρτη 12/1/2022