ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ INTEGRATED MASTER - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 28-9-2023 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Θέματα πρώτης εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών του Integrated Master - Αποφάσεις της από 28-9-2023 Συνέλευσης του Τμήματος (πατήστε εδώ)