ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

 

                                                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Υποβολή δικαιολογητικών για μετεγγραφές φοιτητών ακαδ. έτους 2023 - 2024

 

 

         Οι αιτούντες μετεγγραφή φοιτητές, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του  Τμήματος, Δευτέρα 20/11/2023 - Τετάρτη 22/11/2023, κατά τιςώρες 11:00 με 13:00, προκειμένου να προσκομίσουν τα κάτωθι:

 

  1. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζει ο Νόμος ανά κατηγορία
  2.  φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας
  3. μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  4. την ηλεκτρονική εγγραφή που πραγματοποίησαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας
  5. ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (αφορά μόνο τους άρρενες)

   

     Προσοχή: Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

 

      Σύμφωνα με την υπ΄αριθ.:129682/Ζ1/10–11–2023 Απόφαση του ΥΠΑΙΘ αναφέρεται ότι:

      «…………………………Ο επισυναπτόμενος στην παρούσα ονομαστικός πίνακας, κυρώνεται με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών, τα οποία οι επιτυχόντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν προκειμένου να ελεγχθούν στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις με αριθμ.142413/19.10.2020 (Β΄ 4617) και 148236/Z1/30.10.2020 (Β΄4806) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

 

Για να δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

 

Για να δείτε την υπ’ αριθ.: 129682/Ζ1/10–11–2023,  απόφαση του Υπουργείου πατήστε εδώ.

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

16.11.2023