ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φοιτητές

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για το webinar που οργανώνεται από το
ερευνητικό κέντρο ΑΤΗΕΝΑ την 1η Σεπτεμβρίου 2021 στα πλαίσια του
συνεδρίου PAGE 2021. Στη σελίδα του συνεδρίου
https://www.page-meeting.org/default.asp?id=46&keuze=meeting

στο κάτω μέρος υπό τον υπότιτλο Satellite meetings βρίσκεται το πρόγραμμα, η περίληψη και οι διαδικασίες εγγραφής του webinar:

From PBPK to PBFTPK (Physiologically Based Finite Time Pharmacokinetic) Models.
Wednesday, 1st September 2021, 15:00 (CET)

Παναγιώτης Μαχαίρας
Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Επικεφαλής μονάδας Φαρμακοπληροφορικής , Ερευνητικό Κεντρο ΑΤΗΕΝΑ