ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018-2019

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 10-1-2020

 

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που απαιτούνται για την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και την πρακτική τους άσκηση, κατά την εξεταστική περίοδο Σεπετεμβρίου Ακαδ. ΄Ετους 2018-2019,  να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος  από τη Δευτέρα 23  Δεκεμβρίου  2019έως  και τηνΠαρασκευή  10 Ιανουαρίου  2020 (ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία), για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους:

1) Έντυπη αίτηση ορκωμοσίας (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

2)Τετρασέλιδο πρακτικής άσκησης  (πρωτότυπο και φωτοτυπία). 3)Βεβαίωση από τη βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών ότι δεν οφείλουν βιβλία.

4) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας,  επί της οποίας αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο όπου διέμεναν (ισχύει μόνο για όσους διατηρούσαν ή διατηρούν δωμάτιο στη φοιτητική εστία).

 

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος

7  Ιανουαρίου 2020