ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής οι οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που απαιτούνται για την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και την πρακτική τους άσκηση, κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου  2022, κατά τις ημέρες υποδοχής του κοινού(Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή), και ώρες11:00 πμ έως 13:00), για να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ορκωμοσία τους, ως εξής:

1) Έντυπη αίτηση ορκωμοσίας (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς το e-mail και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του ορκιζόμενου.

2) Τετρασέλιδο πρακτικής άσκησης (πρωτότυπο και φωτοτυπία).

3) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Φοιτητικής Εστίας, επί της οποίας αναγράφεται ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο όπου διέμεναν  (ισχύει μόνο για όσους διατηρούσαν ή  διατηρούν δωμάτιο στη Φοιτητική Εστία).

 

Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται είτε από τον ίδιο το φοιτητή ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

 

Κατά την προσέλευση θα τηρηθούν όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού (είσοδος στο κτήριο κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης των απαραίτητων πιστοποιητικών – εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό [PCR ή RapidTest] σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας κλπ).

 

Για την ημερομηνία της Ορκωμοσίας, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

5  Ιανουαρίου 2022