ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Το μάθημα Ανόργανης Χημείας Ι της 21ης Νοεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της συμμετοχής του διδάσκοντος σε επιστημονικό συνέδριο. Έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην Ηλεκτρονική Τάξη του μαθήματος.

Ο διδάκων καθηγητής

Π. Κυρίτσης