ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024 - 2025

               Σας πληροφορούμε τα παρακάτω:

          Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων: α) πτυχίων από Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και β) πτυχίων Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θες/νίκης, Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων  και Σχολών Οικιακής Οικονομίας Ν. 1865/1999 κλπ ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ.

          Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2024-2025 είναι:

  • Γενική Φυσική
  • Οργανική Χημεία
  • Βιολογία

          Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των ΑΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

           Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

          Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία του ΔΟΑΤΑΠ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΠΟ ΙΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

46935/Ζ1/21-4-2022 υπουργική απόφαση με θέμα: «Διαδικασία κατάταξης αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας σε Τμήματα Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 2031, τ.Β, 21-4-2022)

         Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο 2024  (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ακαδ. έτους 2024-2025)

                                              Από τη Γραμματεία του Τμήματος