ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - 15/10/2019

   Επισυνάπτεται η βαθμολογία των φοιτητών για τη γραπτή εξέταση του μαθήματος
"Φαρμακευτική Μικροβιολογία". Όσοι φοιτητές δεν επιθυμούν να προωθηθεί η βαθμολογία
τους στη Γραμματεία της Σχολής, να ενημερώσουν τη Γραμματεία της Μικροβιολογίας
(artemisplatanioti@yahoo.com) έως την Παρασκευή 18/10/19.

Από τη Γραμματεία του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, Τηλ. : 210-7462125