ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε. ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΟΡΤΩΝ 2019