Menu

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μέλη:

Καθηγήτρια Ει. Παντερή (Μέλος ΔΕΠ)  - Διευθύντρια

Αν Καθηγήτής Ι. Λουκάς (Μέλος ΔΕΠ) 

Αν. Καθηγητής Ι. Ντότσικας (Μέλος ΔΕΠ)