Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
Menu

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

Καθηγήτρια του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

Πλήρες Βιογραφικό

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ - 1981 
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Φαρμακευτικής, Κλάδος: Φαρμακογνωσία. ΕΚΠΑ, 1985. Τίτλος διατριβής: «Συμβολή στη μελέτη των μη πτητικών συστατικών των φύλλων  του φυτού Ocimum basilicum L.».

Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα/Εργαστήρια: 

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜ/ΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ [Α108]
 • ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΙΙ [Ζ708]
 • ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ [Β203]
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ [Α109Ε]

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: 

 • ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 • ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Απομόνωση δευτερογενών μεταβολιτών από φυσικές πηγές με φαρμακευτικό, δερμοκοσμητολογικό και διατροφικό ενδιαφέρον (Ελληνική και Μεσογειακή χλωρίδα, φυτά από υποτροπικές περιοχές) και καθορισμός της δομής τους με φασματοσκοπικές μεθόδους. Φαρμακολογική αξιολόγηση. Μελέτες συσχετισμού δομής-δράσης.
 • Μελέτη αιθερίων ελαίων από αρωματικά φυτά με στόχο αφενός την αποτύπωση του χημικού προφίλ και αφετέρου τον συσχετισμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
 • Χημειοταξινομικές μελέτες 
 • Εθνοφαρμακολογικές και ιστορικές μελέτες με έμφαση στα ελληνικά ιατρικά χειρόγραφα της κλασσικής, αλεξανδρινής και βυζαντινής περιόδου

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Melissa officinalis ssp. altissima extracts: A therapeutic approach targeting psoriasis in mice. Dimas D., Tomou E.-M., Karamani C., Sfiniadakis I., Siakavella K. I., Liakopoulou A., Hatziantoniou S. Rallis M.l, Skaltsa H.. Journal of Ethnopharmacology 246:112208 doi.org/10.1016/j.jep.2019.112208
 • Sesquiterpene lactones and other secondary metabolites from Crepis commutata (Spreng.) Greuter – Asteraceae. Kotti I., Barda C., Karioti A., Skaltsa H., 2019. Biochemical Systematics and Ecology, 86, 103917. doi.org/10.1016/j.bse.2019.103917. 
 • NMR spectroscopy: a structural tool for identification and isolation of the bioactive secondary metabolites of cultivated Sideritis euboea Heldr. Tomou E.-M., Chatzopoulou P., Skaltsa H., 2019. Phytochemical Analysis, doi: 10.1002/pca.2874.
 • Cultivation strategy to improve chemical profile and anti-oxidant activity of Sideritis perfoliata L. subsp. perfoliata. Chrysargyris A., Kloukina C., Vassiliou R., Tomou E.-M., Skaltsa H., Tzortzakis N., 2019. Industrial Crops and Products 140, doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111694. 
 • Volatile Components of Heartwood, Sapwood and Resin from a Dated Cedrus brevifolia (Hook. f.) Henry. Douros A., Christopoulou A., Kikionis S., Nikolaou K., Skaltsa H., 2019. Natural Product Communications, 14(6):1934578X1985912. doi: 10.1177/1934578X19859125
 • Antiproliferative Activity of (-)-Rabdosiin Isolated from Ocimum sanctum L. Flegkas A, Milosević Ifantis T, Barda C, Samara P, Tsitsilonis O, Skaltsa H., 2019. Medicines 12; 6(1). doi: 10.3390/medicines6010037.
 • Secondary metabolites from Scutellaria albida L. ssp. velenovskyi (Rech. f.) Greuter & Burdet. Matsa, M., Bardakci, H., Gousiadou, C., Kirmizibekmez, H., Skaltsa, H., 2019. Biochemical Systematics and Ecology 83, 71-76. 
 • Secondary metabolites from Stachys tetragona Boiss. & Heldr. ex Boiss. and their chemotaxonomic significance. Afouxenidi A., Milošević-Ifantis T., Skaltsa H.  2018. BSE, 83, 83-85.
 • Two novel Eudesmane esters from Anthemis orientalis (L.) Degen. Mastoropoulos Y., Barda C., Kalpoutzakis E., Skaltsa H. Phytochemistry Letters, 28, 179-182.
 • Preparation, chemical characterization and determination of serum and tissue pharmacokinetics of crocetin after oral and intravenous administration of Saffron (Crocus sativus L.) aqueous extract to C57/BL6J mice. Christodoulou E., Grafakou M.-E., Skaltsa H., Kadoglou N., Kostomitsopoulos N., Valsami G., 2018. J. Pharm. Pharmacol. doi: 10.1111/jphp.13055.
 • Secondary metabolites from the aerial parts of Centaurea papposa (coss.) Greuter. Grafakou M.-E. , Djeddi S., Tarek H., Skaltsa H., 2018.  Biochem. Syst.  Ecol. 76, 15-22. doi:10.1016/j.bse.2017.11.005
 • Polar constituents of Salvia willeana (Holmboe) Hedge, growing wild in Cyprus. Mailis T., Skaltsa H., 2018. Plants. doi:  10.3390/plants7010018
 • Phenolic metabolites from Hypericum kelleri BALD., an endemic species of Crete. Mathioudaki A., Berzesta A., Kypriotakis Z., Skaltsa H., Heilmann J., 2017. Phytochemistry 146:1-7. doi: 10.1016/j.phytochem.2017.11.009. Epub 2017 Dec 22
 • The Occurrence of Flavonoids and Related Compounds in Cedrus brevifolia Trew. needles. Inhibitory potencies on lipoxygenase, linoleic acid, lipid peroxidation and antioxidant activity. Douros A., Hadjipavlou Litina D., Nikolaou K., Skaltsa H., 2018. Plants, 7(1), 1 doi:10.3390/plants7010001
 • The Effect of Harvesting on the Composition of Essential Oils from Five Varieties of Ocimum basilicum L. Cultivated in the Island of Kefalonia, Greece. Tsasi G., Mailis T, Daskalaki A., Sakadani E., Razis P., Samaras Y., Skaltsa H.. Plants. doi:10.3390/plants6030041
 • Biological activities of sesquiterpene lactones isolated from the genus Centaurea L. (Asteraceae). Sokovic M., Ciric A., Glamoclija J., Skaltsa H.. 2017. Current Pharmaceutical Design. CPD-17-14638.
 • Ethnopharmacological approach to the herbal medicines of the “Elements Alpha to Delta” in Nikolaos Myrepsos׳ Dynameron. Part II. Valiakos, E, Marselos, M., Sakellaridis, N., Constantinidis, Th.  Skaltsa, H., 2017. Journal of Ethnopharmacology, 205, 246-260. dx.doi.org/10.1016/j.jep.2017.04.021
 • Antifungal compounds isolated from Smyrnium olusatrum L. essential oil, growing wild in Cephalonia, Greece. Chemical analysis and structure elucidation. Tsasi G., Sokovic M., Ciric A., Eriotou E., Sakadani E., Samaras Y., Skaltsa H., 2016. Records of Νatural Products, 10:1, 93-102.
 • Isolation, identification and cytotoxic activity of triterpenes and flavonoids from green walnut (Juglans regia L.) pericarps. Tsasi G, Samara P., Tsitsilonis Ou., Guido Jürgenliemk G, Skaltsa H., 2016. Records of Natural Products, 10:1, 83-92.
 • Phytochemical study of Juglans regia L. pericarps from Greece with a chemotaxonomic approach Tsasi G., Milošević-Ifantis T., Skaltsa H. 2016. Chemistry & Biodiversity 13 (12), 1636–1640.
 • Stimuli-responsive survey of HPS to detect learning attitudes and needs of Greek pharmacists towards CPD. Demetzos C, Tsantili A., Skaltsa E, Siamidi A, Koutepas G, Pippa N, Gardikis K, Chinou I, Tzakou O., Hantziantoniou S, Ghirtis K, 2016. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 93:I–III, DOI: 10.1016/S0928-0987(16)30365-7.
 • Secondary metabolites from Thymus numidicus Poiret. Georgiou D, Djeddi S., Skaltsa H., 2015. Biochem. Syst. Ecol. 29, 204-206.
 • Activités anti-radicalaires de l'huile essentielle et des extraits bruts de Thymus numidicus Poiret., Algérie. Djeddi S., Yannakopoulou E., Papadopoulos K., Skaltsa H., 2015. Afrique Science 11(2), 58 – 65.
 • Ethnopharmacological approach to the herbal medicines of the “Antidotes” in Nikolaos Myrepsos' Dynameron. Valiakos E., Marselos M., Sakellaridis N., Constantinidis Th., Skaltsa H.  2015. Journal of Ethnopharmacology, 163, 68-82.
 • Antioxidant activities of several Scutellaria taxa and bioactive phytoconstituents from Scutellaria hastifolia L. Bardakci H. Skaltsa H., Milosevic-Ifantis T., Lazari D., Hadjipavlou-Litina D., Yesilada E., Kırmızıbekmez H., 2015.  Industrial Crops and Products 77, 196–203.
 • Antioxidant, anti-inflammatory potential and chemical constituents of Origanum dubium Boiss., growing wild in Cyprus. Karioti A., Milošević–Ifantis T., Pachopos N., Niryiannaki N., Hadjipavlou-Litina D., Skaltsa H.. Journal οf Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. ID GENZ-2013-0355.
 • Occurrence of secondary metabolites in tepals of Asphodelus ramosus L. Chimona C., Karioti A., Skaltsa H., Rhizopoulou S, 2014. Plant Biosystems. 148 (1), 31-34. DOI: 10.1080/ 11263504.2013.790851.
 • Sesquiterpene lactones and phenolics from Crepis dioscoridis L, growing wild in Greece. Tsoukalas M., Gousiadou C., Skaltsa H., 2014, Phytochemistry Letters, 7, 202-206.
 • Evaluation of the essential oil content of Cretan dittany cultivated in Northern Greece. Argyropoulou C., Papadatou M., Grigoriadou C., Maloupa E., Skaltsa H., 2014. Medicinal & Aromatic Plants, doi.org/10.4172/2167-0412.1000157
 • Les médicaments d’origine végétale et animale chez les Grecs de l’Antiquité. Skaltsa H., 2014, Rêvue d’Histoire de la Pharmacie, LXII, 381, 75-90.
 • Secondary metabolites from the aerial parts of Centaurea pannonica (Heuffel) Simonkai from Serbia. Chemotaxonomic importance. Milošević Ifantis T., Solujić S., Pavlović-Muratspahić D., Skaltsa H., 2013. Phytochemistry 94, 159-170.
 • Analgesic and Antioxidant Activities of Algerian Retama raetam (Forssk.) Webb & Berthel Extracts. Djeddi S., Karioti A., Yannakopoulou E., Papadopoulos K., Chatter R., Skaltsa H., 2013. Records of Natural Products, 7:3, 169--173.
 • Phloroglucinol derivatives from Hypericum empetrifolium with antiproliferative activity on endothelial cells. Schmidt S., Jürgenliemk G., Skaltsa H., Heilmann J., 2012. Phytochemistry, 77, 218–225. 
 • Bi-, Tri- and Polycyclic Acylphloroglucinols from Hypericum empetrifolium. Schmidt S., Jürgenliemk G., Schmidt T. J., Skaltsa H., Heilmann J., 2012. J. Nat. Prod., 75 (10): 1697-1705. 
 • Polar Constituents of Marrubium thessalum Boiss. & Heldr. (Lamiaceae) and their Cytotoxic/Cytostatic Activity. Argyropoulou A., Samara P., Tsitsilonis O., Skaltsa H., 2012.  Phytotherapy Research, 26(12), 1800–1806. 
 • Sesquiterpene Lactones from Centaurea zuccariniana and Their Antimicrobial Activity. Ćirić, A. Karioti A., Koukoulitsa C., Soković M., Skaltsa H., 2012. Chemistry & Biodiversity, 9(12), 2843-2853. 
 • Secondary metabolites from the aerial parts of Origanum scabrum Boiss. & Heldr. Milošević-Ifantis T., Solujić S., Skaltsa H., 2012.  Biochem. Syst. Ecol, 2012, 44, 289–294. 
 • In vitro Antimicrobial Properties and Chemical Composition of Santolina chamaecyparissus Essential Oil from Algeria. Djeddi S., Djebile K., Hadjbourega G., Achour Z, Argyropoulou C., Skaltsa H., 2012. Natural Products Communications, 7 (7), 937-940. 
 • Minor iridoids from Scutellaria albida ssp. albida. Inhibitory potencies on lipoxygenase, linoleic acid lipid peroxidation and antioxidant activity of iridoids from Scutellaria sp. Gousiadou C., Gotfredsen C.H., Matsa M., Hadjipavlou-Litina D., Skaltsa H., 2012. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, doi: 10.3109/14756366.2012.672415. 

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τομέας Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων, 
Τμήμα Φαρμακευτικής,
Εθνικό & Καποδοστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
157 71 Ζωγράφου, Αθήνα 
Τηλ. & : +30(210) 7274593, 210 7274113
Fax: +30(210) 7274593
e-mail: skaltsa@pharm.uoa.gr