Menu

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καθηγητής του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

FULL CV 

 

 

Εκπαίδευση

 • 1982, Πτυχίο Φαρμακευτικής, Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
 • 1982, Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος στην Ελλάδα
 • 1984, Εκπαίδευση σε ερευνητικές τεχνικές στο Τμήμα Φαρμακευτικής, Chelsea College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο
 • 1986, Διδακτορικό Δίπλωμα στις Φαρμακευτικές Επιστήμες (κατεύθυνση Φαρμακευτική Τεχνολογία – Βιοφαρμακευτική), Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
 • 1990, Ολοκλήρωση μεταδιδακτορικής έρευνας (κατεύθυνση: Φαρμακευτική Τεχνολογία – Βιοφαρμακευτική) στο Τμήμα Φαρμακευτικής, The University of Michigan, USA


Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα και Εργαστήρια, Εθνικόν και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών

 • 1989-2000, Εργαστήρια Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 • 1989-2011, Βιοφαρμακευτική
 • Από 2006, Εισαγωγή σε εργαστηριακές τεχνικές (Κατεύθυνση: Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική)
 • Από 2006, Εργαστήρια Βιοφαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής
 • Από 2012, Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική Ι
 • Από 2012, Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική II

Προπτυχιακά Μαθήματα εκτός Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 2010-2018, Μαθήματα στο πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογίας στις Φαρμακευτικές Επιστήμες Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Goethe, Φρανκφούρτη/Μαϊν, Γερμανία

Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

 • Από 1995, Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική
 • Από 1995, Στατιστικές μέθοδοι και εφαρμογές τους στις Φαρμακευτικές Επιστήμες
 • Από 2018, Εργαστήρια Βιομηχανικής Φαρμακευτικής
 • Από 2018, Μαθήματα στο πεδίο της ανάπτυξης και χορήγησης per os χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων με αυξημένες δυνατότητες

Μεταπτυχιακά Μαθήματα εκτός Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 1995-2006, Μαθήματα (Κατεύθυνση: Βιοφαρμακευτική) στο εντατικό πρόγραμμα Socrates με τίτλο Νew dosage forms and routes for administration of drugs, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες
 • Από 2013, Μαθήματα (Κατεύθυνση: Βιοφαρμακευτική) σε θερινό σχολείο που οργανώνεται από την International Association of Physical Chemists, στην Κροατία
 • Από 2017, Μαθήματα (Κατεύθυνση: Βιοφαρμακευτική) στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus Mundus με τίτλο Nanomed, στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας 


Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Κατανόηση του ενδοαυλικού περιβάλλοντος του ανθρώπινου γαστρεντερικού σωλήνα
 • Επιδράσεις της φυσιολογίας του γαστρεντερικού σωλήνα στην ενδοαυλική συμπεριφορά ξενοβιοτικών
 • Επιδράσεις των χαρακτηριστικών του φαρμακευτικού προϊόντος στην ενδοαυλική του συμπεριφορά
 • Ανάπτυξη και επικύρωση in vitro μεθοδολογιών για την προσομοίωση και την πρόβλεψη της ενδοαυλικής συμπεριφοράς του δραστικού συστατικού και του φαρμακευτικού προϊόντος


Διακρίσεις

 • Από 1993, μέλος διαφόρων επιτροπών αξιολόγησης Διδακτορικών Διατριβών σε ΗΠΑ, Δανία, Φινλανδία, Γερμανία
 • 2007, Προσκεκλημένος συν-εκδότης ειδικού τεύχους του περιοδικού Advanced Drug Delivery Reviews (Τόμος 59, τεύχος 7)
 • 2010, Επισκέπτης Καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Goethe, Γερμανία
 • 2019, Εξωτερικός αξιολογητής για την προαγωγή καθηγητών σε Πανεπιστήμια (Ιρλανδία)
 • 2019, Μέλος της εκδοτικής ομάδας των περιοδικών The AAPS Journal, Journal of Pharmacy and Pharmacology, Biopharmaceutics and Drug Disposition, και Journal of Drug Delivery Science & Technology


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Partheniadis I, Vergkizi S, Lazari D, Reppas C, Nikolakakis I. Formulation, characterization and antimicrobial activity of tablets of essential oil prepared by compression of spray-dried powder. J Drug Del Sci Tech 50 (2019) 226–236.
 • Jankovic S, O'Dwyer PJ, Box KJ, Imanidis G, Reppas C, Kuentz M. Biphasic drug release testing coupled with diffusing wave spectroscopy for mechanistic understanding of solid dispersion performance. Eur J Pharm Sci. 2019: 137
 • Guimarães M, Statelova M, Holm R, Reppas C, Symilllides M, Vertzoni M, Fotaki N. Biopharmaceutical considerations in paediatrics with a view to the evaluation 
 • of orally administered drug products – a PEARRL review. J Pharm Pharmacol 2019;71:603-642.
 • O'Dwyer PJ, Litou C, Box KJ, Dressman JB, Kostewicz ES, Kuentz M, Reppas C. In vitro methods to assess drug precipitation in the fasted small intestine – a PEARRL review. J Pharm Pharmacol. 2019 Apr;71(4):536-556.
 • Pentafragka C, Symillides M, McAllister M, Dressman J, Vertzoni M, Reppas C. The impact of food intake on the luminal environment and performance of oral drug products with a view to in vitro and in silico simulations – a PEARRL review. J Pharm Pharmacol. 2019 Apr;71(4):557-580.
 • Butler J, Hens B, Vertzoni M, Brouwers J, Berben P, Dressman J, Andreas CJ, Schaefer KJ, Mann J, McAllister M, Jamei M, Kostewicz E, Kesisoglou F, Langguth P, Minekus M, Müllertz A, Schilderink R, Koziolek M, Jedamzik P, Weitschies W, Reppas C, Augustijns P. In vitro models for the prediction of in vivo performance of oral dosage forms: Recent progress from partnership through the IMI OrBiTo collaboration. Eur J Pharm Biopharm. 2019 Mar;136:70-83.
 • Koziolek M, Alcaro S, Augustijns P, Basit AW, Grimm M, Hens B, Hoad CL, Jedamzik P, Madla CM, Maliepaard M, Marciani L, Maruca A, Parrott N, Pávek P, Porter CJH, Reppas C, van Riet-Nales D, Rubbens J, Statelova M, Trevaskis NL, Valentová K, Vertzoni M, Čepo DV, Corsetti M. The mechanisms of pharmacokinetic food-drug interactions - A perspective from the UNGAP group. Eur J Pharm Sci. 2019 Jun 15;134:31-59.
 • Vertzoni M, Augustijns P, Grimm M, Koziolek M, Lemmens G, Parrott N, Pentafragka C, Reppas C, Rubbens J, Van Den Αbeele J, Vanuytsel T, Weitschies W, Wilson CG. Impact of regional differences along the gastrointestinal tract of healthy adults on oral drug absorption: An UNGAP review. Eur J Pharm Sci. 2019 Jun 15; 134:153-175.
 • Reppas C. Characterization of GI fluids content, viscosity, volume in dogs and humans: comparison under fasted and fed state conditions. Dissolution Technologies 41-42, August 2019
 • Reppas C, Vertzoni M. Estimation of Intraluminal Drug Solubility, in Solubility in Pharmaceutical Chemistry, C Saal and A. Nair (editors), DE GRUYTER, ISBN 978-3-11-054513-5, 2019
 • Statelova et al. On the design of food effect studies in adults for extrapolating oral drug 
 • absorption data to infants: An exploratory study highlighting the importance of infant food AAPS J. in press
 • Yamamoto Y, Kumagai H, Haneda M, Vertzoni M, Ouwerkerk N, Murayama D, Katakawa Y, Motonaga K, Reppas C, Tajiri T. The mechanism of solifenacin release from a pH-responsive ion-complex oral suspension in the fasted upper gastrointestinal lumen. Eur J Pharm Sci. in press
 • Kilic M, Avzoti A, Dressman J, Reppas C. Lipid-Based Oral Formulations, in In vitro Drug Release testing of Special Dosage Forms, N. Fotaki and S. Klein (editors), Wiley, in press

Επικοινωνία

Χρήστος Ρέππας
Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου 157 84
Αθήνα
Τηλ: 210 727-4678, Fax: 210 727-4027
E-mail: reppas[at]pharm.uoa[dot]gr