Menu

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΑΛΣΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Καθηγήτρια Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

 

 

Σπουδές

 • Πτυχίο Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Βιοφαρμακευτική, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ (1990)
 • Μεταδιδακτορική έρευνα, Εργαστήριο  Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ (1991-1999)

Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα/Εργαστήρια: 

 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική Ι
 • Βιοφαρμακευτική-Φαρμακοκινητική ΙΙ, 
 • Εργαστήριο Βιοφαρμακευτικής – Φαρμακοκινητικής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: 

 • Προχωρημένη Βιοφαρμακευτική – Φαρμακοκινητική (ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική/ΠΜΣ Κλινική Φαρμακευτική, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ), 
 • Εφαρμογές της Στατιστικής στις Φαρμακευτικές Επιστήμες (ΠΜΣ Βιομηχανική Φαρμακευτική/ΠΜΣ Κλινική Φαρμακευτική/ ΠΜΣ Κοσμητολογία –Δερματοφαρμακολογία, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
 • Ειδικά Μαθήματα Βιομηχανικής Φαρμακευτικής | ΠΜΣ: Βιομηχανική Φαρμακευτική
 • Άλλες οδοί χορήγησης φαρμάκων (MSc: NANOMED – ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE - EMJMD, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας)

Πεδία Ερευνητικής δραστηριότητας

 • Πρωτεϊνική σύνδεση των φαρμάκων και αλληλεπίδραση φαρμάκων-μεγαλομορίων 
 • Χρήση των κυκλοδεξτρινών ως συμπλοκοποιητικών παραγόντων με στόχο τη βελτίωση των χαρακτηριστικών διαλυτότητας, διάλυσης και γαστρεντερικής απορρόφησης  δυσδιάλυτων φαρμάκων
 • Παρασκευή-μορφοποίηση, in vitro και in vivo αξιολόγηση καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο την καλύτερη και πληρέστερη απορρόφηση βιοδραστικών ουσιών συνθετικής και φυσικής προέλευσης 
 • Μοντελοποίηση των διαδικασιών αποδέσμευσης, διάλυσης και απορρόφησης των φαρμάκων 
 • Aνάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού επιπέδων φαρμάκων σε βιολογικά υγρά με στόχο την εφαρμογή τους σε προ-κλινικές και κλινικές φαρμακοκινητικές-φαρμακοδυναμικές μελέτες
 • Eξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας με χρήση φαρμακοκινητικών παραμέτρων μετά από μέτρηση επιπέδων των φαρμάκων στο αίμα 

Διακρίσεις

 • Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1987-1990). 
 • Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Εταιρείας Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης 2001-2006 και 2011).
 • Διευθύντρια του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ (ακ. έτη 2015-2016 έως και 2019-2020).
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ (ακ. έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων (ΕΣΕ) του ΕΟΦ (2016-σήμερα).
 • Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων-EMA, Εισηγήτρια (European expert) ως εκπρόσωπος του ΕΟΦ σε θέματα φαρμακοκινητικών μελετών (2016-σήμερα)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Ei. Christodoulou, I.A. Kechagia, N. Kostomitsopoulos, E. Balafas, E.Archontaki, A. Dokoumetzidis, G. Valsami. «Pharmacokinetics of silibinin after peros and intravenous administration to mice, as a HP-β-CD lyophilized product», Int. J. Pharm, 2015, 493:366-373.

 • Maria Siopi, Efthymios Neroutsos, Kalliopi Zisaki, Maria Gamaletsou, Maria Piroynaki, Panagiotis Tsirigotis, Nikolaos Sipsas, Aristides Dokoumetzidis, Evgenios Goussetis, Loukia Zerva, Georgia Valsami, and Joseph Meletiadis. "A bioassay for determining voriconazole serum levels in patients receiving combination therapy with echinocandins" Antimicrob. Agents Chemoth. 2016, 60(1):632-636. doi. org/10.1128/AAC.01688-15.
 • A. S Liossi, D. Ntountaniotis, T. F Kellici, M. V Chatziathanasiadou, G. Megariotis, M.Mania, J. Becker-Baldus, M. Kriechbaum, A. Krajnc, Ei. Christodoulou, C. Glaubitz, M. Rappolt, H. Amenitsch, G. Mali, D. N. Theodorou, G. Valsami, M. Pitsikalis, H. Iatrou, A. G. Tzakos, T. Mavromoustakos. Exploring the interactions of irbesartan and irbesartan-2-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin complex with model membranes. BBA-Biomembranes, 1859(6):1089-1098, 2017
 • Ei. Christodoulou, N. Kadoglou, M. Stasinopoulou, O. Konstandi, Ch. Kenoutis, Z. Kakazanis, A. Rizakou, N. Kostomitsopoulos, G. Valsami. Crocus sativus L. aqueous extract reduces atherogenesis, increases atherosclerotic plaque stability and improves glucose control in diabetic atherosclerotic animals. Atherosclerosis, 2018, 268:207-214. (https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2017.10.032).
 • D. A. Diamantis, S. Ramesova, Ch.s M. Chatzigiannis, I. Degano, P. S. Gerogianni, C. Karadima, S. Perikleous, D. Rekkas, I. P. Gerothanassis, D. Galaris, Th. Mavromoustakos, G. Valsami, R. Sokolova, A. G. Tzakos. Exploring the oxidation and iron binding profile of a cyclodextrin encapsulated quercetin complex unveiled a controlled complex dissociation through a chemical stimulus. BBA-General Subjects 1862: 1913–1924, 2018. (https://doi.org/10.1016/j.bbagen. 2018.06.006).
 • A. K. Tsaroucha, G. Valsami N. Kostomitsopoulos, M. Lambropoulou,  C. Anagnostopoulos,  Ei. Christodoulou,  E. Falidas,  A. Betsou,  Z. Kakazanis,  M. Pitiakoudis,  C. E Simopoulos. Silibinin Effect on Fas/FasL, HMGB1, and CD45 Expressions in a Rat Model Subjected to Liver Ischemia-Reperfusion Injury. J. Invest. Surg., 31:491-502, 2018, (http://doi.org/10.1080/08941939.2017.1360416)
 • Ei. Christodoulou, Maria-Eleni Grafakou, H. Skaltsa, N. Kadoglou, N. Kostomitsopoulos, G. Valsami. Preparation, chemical characterization and determination of crocetin’s pharmacokinetics after oral and intravenous administration of Saffron (Crocus sativus L.) aqueous extract to C57/BL6J mice. J. Pharm. Pharmacol. 71 (2019), pp. 753–764. (http://doi.10.1111/jphp.13055) .
 • Athanasiadou I., Dokoumetzidis A., Voss Sven Ch., El Saftawy W., Valsami G., Georgakopoulos C.. Effect of hyperhydration on pharmacokinetic parameters and detection sensitivity of recombinant human erythropoietin in urine and serum doping control analysis. J. Pharm. Sci., 108 (2019) 2162-2172. (http://doi.org/10.1016/j.xphs.2019.01.017) .
 • L. Tiozzo Fasiolo, M. Dario Manniello, F. Bortolotti, F. Buttini, A. Rossi, F. Sonvico, P. Colombo, G. Valsami, G. Colombo and P. Russo. Flurbiprofen nasal powders for early inflammation in Alzheimer’s disease by nose-to-brain delivery. Journal of Drug Targeting, (2019) (https://doi.org/10.1080/1061186X.2019.1574300).  
 • Athanasiadou I, Vonaparti A, Saleh A, Mbeloug M, Dokoumetzidis A, Valsami G, Georgakopoulos C. Effect of hyperhydration on pharmacokinetics and detection of orally administered budesonide in doping control analysis. Scand. J. Med. Sci. Sports., 2019;29:1489–1500. (https://doi.org/10.1111/sms.13499).

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Τομέας φαρμακευτικής Τεχνολογίας, 
Τμήμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη
157 84 Ζωγράφου, Αθήνα 
Τηλ.: +30(210) 727 4022
Fax: +30(210) 727 4027
e-mail: valsami@pharm.uoa.gr