Menu

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Καθηγητής, Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας

Research web page

 

Σπουδές

 • 1989 Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
 • 1990-1995 Διδακτορικό στη Φαρμακοχημεία, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ
 • 1997-2000 Μεταδιδακτορική έρευνα σε Φασματοσκοπία NMR και προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής βιομορίων, Ινστιτούτο  Χημικής Βιολογίας, Ε.Ι.Ε.

Διδακτικό έργο

 • Προπτυχιακά μαθήματα/εργαστήρια: Oργανική Χημεία II, Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας - Σύνθεσης Φαρμάκων, Εργαστήριο Εισαγωγής στις Φαρμακευτικές Επιστήμες 
 • Μεταπτυχιακά μαθήματα: Προστατευτικές ομάδες ως μέρος των μαθημάτων στη Στρατηγική σύνθεσης φαρμακομορίων

Πεδία έρευνας

 • Φαρμακοχημεία: Υπολογιστικός σχεδιασμός φαρμάκων, υπολογιστική βιοχημεία, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων-υποδοχέα, μοριακή βιοφυσική
 • Φαρμακοχημεία: Σύνθεση νέων φαρμακομορίων που προκύπτουν από τον υπολογιστικό σχεδιασμό φαρμάκων, σχέσεις δομής-δράσης
 • Φυσική οργανική χημεία, υπολογιστική μελέτη της δομής και των μηχανισμών οργανικής χημείας
 • Δυναμικό NMR για τη μελέτη διαμορφωτικών αλλαγών σε σε οργανικά μόρια με στερεοχημικές τάσεις
 • Mελέτη ασθενών ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων σε οργανικά μόρια με χρήση NMR και κβαντομηχανικών υπολογισμών

Διακρίσεις

 • 1999 –2000 : Μεταδιδακtοτική υποτροφία IKY
 • 1990 –1995 : Διδακτορική υποτροφία ΙΚΥ 
 • 1 πατέντα US 

Πρόσφατες δημοσιεύσεις (2016-2019)

 • Silva Lopez, C.; Nieto Faza, O.; De Proft, F.; Kolocouris A.* Assessing the attractive/repulsive force balance in axial cyclohexane C-Hax ···Yax contacts: A combined computational analysis in monosubstituted cyclohexanes. J. Comput. Chem. 2016, 37, 2647-2658. 
 • Kiriakidi, S.; Faza, O.-N.; Kolocouris, A.;* Silva, C.* Governing Effects in the Mechanism of the Gold-Catalyzed Cycloisomerization of Allenic Hydroxylamine Derivatives. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 5920-5926. 
 • Μazzanti, A.; Drakopoulos, A.; Tzitzoglaki, C.; Kolocouris, A.* Rotation Barriers of 1-Adamantyl-Csp3 Bonds Measured with Dynamic NMR. ChemistrySelect 2019, doi.org/10.1002/slct.201901042.
 • Tzitzoglaki, C.; Drakopoulos, A.; Konstantinidi, A.; Stylianakis, I.; Stampolaki, M.; Kolocouris, A.*  Approaches to primary tert-alkyl amines as building blocks. Tetrahedron 2019, doi.org/10.1016/j.tet.2019.06.016.
 • Homeyer, N.; Ioannidis, H.; Kolarov, F.; Gauglitz, G.; Zikos, C.; Kolocouris, A.;* Gohlke, H.*  Interpreting thermodynamic profiles of aminoadamantane compounds inhibiting the M2 proton channel of influenza A by free energy calculations. J. Chem. Inf. Model. 2016, 56, 110−126.
 •  Ioannidis, H.; Drakopoulos, A.; Tzitzoglaki, C.; Homeyer, N.; Kolarov, F.; Gkeka, P.; Freudenberger, K.; Liolios, C.; Gauglitz, G.; Cournia, Z.; Gohlke, H.;* Kolocouris, A.*  Alchemical free energy calculations and isothermal titration calorimetry measurements of aminoadamantanes bound to the closed state of influenza A/M2TM. J. Chem. Inf. Model. 2016, 56, 862–876. 
 • Drakopoulos, A.; Tzitzoglaki, C.; Ma, C.; Freudenberger, K.; Hoffmann, A.; Hu, Y.; Gauglitz, G.; Schmidtke, M.; Wang, J.;* Kolocouris, A.*  Affinity of Rimantadine Enantiomers against Influenza A/M2 Protein Revisited. ACS Med. Chem. Lett. 2017, 8, 145-150. 
 • Tzitzoglaki C, Wright AK, Freudenberger KM, Hoffmann A, Tietjen I, Stylianakis I, Kolarov F, Fedida D, Schmidtke M, Gauglitz G, Cross TA, Kolocouris A.*  Binding and Proton Blockage by Amantadine Variants of the Influenza M2WT and M2S31N Explained. J. Med. Chem. 2017, 60, 1716-1733.
 • Lagarias, P.; Vrontaki, E.; Lambrinidis, G.; Stamatis, D.; Convertino. M.; Ortore, G.; Mavromoustakos, T.; Klotz, K.-N.; Kolocouris, A.* Discovery of Novel Adenosine Receptor Antagonists through a Combined Structure- and Ligand-Based Approach Followed by Molecular Dynamics Investigation of Ligand Binding Mode. J. Chem. Inf. Model. 2018, 58(4), 794-815 
 • Drakopoulos, A., Tzitzoglaki, C., McGuire, K., Hoffmann, A., Konstantinidi, A., Kolokouris, D., Ma, C., Freudenberger, K., Hutterer, J., Gauglitz, G., Wang, J., Schmidtke, M., Busath, D. D., Kolocouris, A.* Unravelling the Binding, Proton Blockage, and Inhibition of Influenza M2 WT and S31N by Rimantadine Variants. ACS Med.Chem. Lett. 2018, 9, 198-203.
 • Konstantinidi, A.; Naziris, N.; Chountoulesi, M.; Kiriakidi, S.; Sartori, S.; Kolokouris, D.; Amentisch, H.; Mali, G.; Ntountaniotis, D.; Demetzos, C.; Mavromoustakos, T.; Kolocouris, A.*  Comparative Perturbation Effects Exerted by the Influenza M2 Protein Inhibitors Amantadine and the Spiro[pyrrolidine-2,2'-adamantane] Variant AK13 to Membrane Bilayers Studied Using Biophysical Experiments and Molecular Dynamics Simulations. J. Phys. Chem. B 2018, 122, 9877-9895.
 • Thomaston, J. L.; Polizzi, N.  F.; Konstantinidi, A.; Wang, J.; Kolocouris, A.;* DeGrado, W. F.* Inhibitors of the M2 Proton Channel Engage and Disrupt Transmembrane Networks of Hydrogen-Bonded Waters.  J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 15219-15226.
 • Ntountaniotis, D.; Andreadelis, I. ; Kellici, T.  Karageorgos, V. ; Leonis, G.; Christodoulou, E.; Kiriakidi, S.; Becker-Baldus, J.; Stylos, E. .; Chatziathanasiadou, M.;  Chatzigiannis, C. ; Damalas, D.; Aksoydan, B. Javornik, U.; Valsami, G.; Glaubitz, C.; Durdagi, S.; Thomaidis, N.; Kolocouris, A.; Plavec, J.; Tzakos, A.; Liapakis, G. ; Mavromoustakos, T. Host-guest interactions between candesartan and its prodrug candesartan cilexetil in complex with 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: on the biological potency for Angiotensin II antagonism. ACS Mol. Pharmaceutics 2019, 16,1255-1271.
 • Musharrafieh, R.; Lagarias, P.; Ma, C.; Tan, G.; Kolocouris, A.*; Wang, J.* The L46P mutant confers a novel allosteric mechanism of resistance towards the influenza A virus M2 S31N proton channel blockers. Mol. Pharmacology 2019, 96,148-157.
 • Stamatis, D.; Lagarias, P.; Barkan, K.; Vrontaki, E.; Ladds, G.; Kolocouris, A.*  Structural Characterization of Agonist Binding to A3 Adenosine Receptor through Biomolecular Simulations and Mutagenesis Experiments.  J. Med. Chem. 2019, 10.1021/acs.jmedchem.9b01164.
 • Konstantinidi, A.; Chountoulesi, M.; Naziris, N.; Sartori, B.; Amenitsch, H.; Mali, G.; Čendak, T.; Plakantonaki, M.; Triantafyllakou, I.; Tselios, T.; Demetzos, C.; Busath, D.; Kolocouris, A.*; Mavromoustakos, T.* Influenza A M2 Spans the Membrane Bilayer, Perturbs its Organization and Differentiates the Effect of Amantadine and Spiro[pyrrolidine-2,2'-adamantane] AK13 on Lipids.  ChemRxiv. doi.org/10.26434/chemrxiv.8969678
 • Lagarias, P.; Tzortzini, E.; Vrontaki, E.; Barkan, K.;  Ladds, G.; Kolocouris, A.* Insights to the Binding of the Selective Antagonist K18 to A3 Adenosine Receptor from Molecular Dynamics Simulations, Binding Free Energy Calculations and  Mutagenic Results. ChemRxiv. doi.org/10.26434/chemrxiv.9248918
 • Barkan, K.; Lagarias, P.; Vrontaki, E.; Stamatis, D.; Hoare, S.; Klotz, K.-N.; Kolocouris, A.;* Ladds, G.* Pharmacological Characterisation of Novel Adenosine Receptor A3R Antagonists. bioRxiv, doi.org/10.1101/693796 

Βιβλία

 • Βιβλίο Γενικής Χημείας Λυκείου (2000-2002)
 • Yπολογιστική Χημεία, ISBN 978-960-110018-0
 • Yπολογιστική Χημεία - Moριακές Προσομοιώσεις: Αρχές, Μέθοδοι και Εφαρμογές, υπό έκδοση

Επικοινωνία

Αντώνης Κολοκούρης
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας,
Τμήμα Φαρμακευτικής
Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15 771
Τηλ: 210-727-4834, Fax: 210-727-4747

E-mail: ankol[at]pharm.uoa[dot]gr