ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

"Η ομάδα των Νέων Ερευνητών της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας (Ε.Κ.Ε) σας προσκαλεί στο 4o συμπόσιο της, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-6 Νοεμβρίου 2022, στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης.
Το Συμπόσιο των Νέων Ερευνητών της Ε.Κ.Ε. θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από φοιτητές - προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς - και τους νέους μεταδιδάκτορες της Ε.Κ.Ε σε ευρύτερα ζητήματα Δομικής Βιολογίας (στο κομμάτι της ετερόλογης έκφρασης, απομόνωσης και καθαρισμού πρωτεϊνών, κρυσταλλογραφίας, πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας), Δομικής Χημείας και Aνόργανων Yλικών. Έμφαση θα δοθεί στη μεθοδολογία (βασικές αρχές, πρακτικές που ακολουθούνται, λύσεις διαφόρων προβλημάτων – π.χ. στα στάδια της κατιούσας επεξεργασίας, και κρυστάλλωσης πρωτεϊνών - κλπ.)

Η συνάντηση δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης και διεύρυνσης συνεργασιών μεταξύ των Νέων Ερευνητών και των ερευνητικών τους ομάδων στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας.

Παρακαλούνται όλοι οι Νέοι Ερευνητές της Ε.Κ.Ε. που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, να καταθέσουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους υπό τη μορφή abstract μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2022 στο email: hecra.junior@gmail.com

 

 

Νέοι Ερευνητές της Ε.Κ.Ε

Σκοπός της ομάδας «Νέων Ερευνητών» είναι να αντιπροσωπεύει τα ειδικά ενδιαφέροντα, ανάγκες και ανησυχίες των νέων Ελλήνων κρυσταλλογράφων και ερευνητών συναφών επιστημονικών πεδίων.
Ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, οι στόχοι δημιουργίας της ομάδας είναι:

·Η ενσωμάτωση των νέων Ελλήνων κρυσταλλογράφων και ερευνητών συναφών επιστημονικών πεδίων στην κοινότητα της Ε.Κ.Ε.

·Η προώθηση δραστηριοτήτων σε επιστημονικό, οργανωτικό και κοινωνικό επίπεδο.

·Η δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών για την ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών σχετικών με τα ειδικά ενδιαφέροντα των νέων κρυσταλλογράφων και ερευνητών συναφών επιστημονικών πεδίων.

·Ανάπτυξη συνεργασιών και διευκόλυνση των πρώτων βημάτων στα επόμενα ερευνητικά τους βήματα."