ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Γ' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

"Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση συνεδρίου με τίτλο  
"Ψυχολογία παιδιών/εφήβων και Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας:  
παράλληλοι μονόλογοι ή διαλογικές πρακτικές;" που θα διεξαχθεί στην  
Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ από τις 13 Ιανουαρίου μέχρι τις 15  
Ιανουαρίου 2023. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο  
συνημμένο δελτίο τύπου β ανακοίνωση.
Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει οριστεί στις  
18 Σεπτεμβρίου 2022.
Για όσους/ες ενδιαφέρονται σας περιμένουμε με χαρά στη Θεσσαλονίκη για  
να μοιραστούμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας μέσω εποικοδομητικού  
διαλόγου."
-- 
Aδαμαντία Δουρούμα
Adamantia Dourouma, Ph.D. Cognitive Psychology
Laboratory Teaching Staff
Member of the Child Psychology & Education Lab (PSYCHE)
School of Early Childhood Education,
Faculty of Education,
Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, 54124
Greece

t. 00302310995053
e. adourou@nured.auth.gr