ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ - 25/5/2020

            Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 1971/ τεύχος Β΄/21-05-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με θέμα: "Τρόπος επαναλειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Α.Ε.Ι. και των δομών των Α.Ε.Ι. μετά την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας τους".

                     Από τη Γραμματεία