ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές του Τμήματός μας ότι, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, η αίτηση για την αναγνώριση συγκεκριμένου μαθήματος θα γίνεται μόνο μία φορά.

                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος