ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΕΠΕΙΓΟΝ: ΤΟΠΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ COVID-19.

     Επείγον: Τοπικοί υπεύθυνοι για περιστατικά COVID-19.

Παρακαλώ  διαβάστε εδώ.