ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

"ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021"

Ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί από τον ΕΛΚΕ οι προσκλήσεις εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο "Υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των 
κύριων διαλέξεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020".

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: Μ. Πέμπτη 29-4-2021 στις 15:00.

Πρόσκληση 

Σύνδεσμος Προκήρυξης:

http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=4677