ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

     Σας επισυνάπτουμε την προκήρυξη για την πλήρωση τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Χημεία  στις παρακάτω ειδικεύσεις 1) Χημεία και Τεχνολογία Υλικών με Εφαρμογές στη Βιομηχανία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον , 2) Αναλυτική Χημεία και Νανοτεχνολογία για το ακαδ. έτος 2020-2021,  για την οποία έχει οριστεί καταλητική ημερομηνία η 25η Σεπτεμβρίου 2020.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας