ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

Προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή
του Εργαστηρίου Βιοφαρμακευτικής - Φαρμακοκινητικής.


Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 9/6/2023
και ώρα 10:00 π.μ. - 12:00 μ. με ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά (secr@pharm.uoa.gr) έως
και την Παρασκευή 19/5/2023.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ