ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜΣ "ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗ" 2022-2023

Βρείτε την προκήρυξη του ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική" για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, καθώς επίσης και την αντίστοιχη φόρμα που θα πρέπει να 
συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους.

Με εκτίμηση

Αναστάσιος Γεωργόπουλος
Διοικητική Υποστήριξη του ΔΠΜΣ "Νανοϊατρική"
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ: +30 210 7462942, +30 6981317924
email: nanomed@med.uoa.gr
visit our website: https://nanomed.med.uoa.gr/