ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 2019

 

Δείτε εδώ  γιά την Γ.Σ. της Σχολής Επιστημών Υγείας

Δείτε εδώ γιά την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας