ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 2/3/2021

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

     Καλούνται οι  απόφοιτοι τωνΠρογραμμάτωνΜεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής που συμμετείχαν στην ορκωμοσία της Τρίτης 2-3-2021, όπως προσέλθουν (αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου) στη Γραμματεία του Τμήματος, ως εξής:

Α.  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. «ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ»,

2. «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ»και

3. «ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΕΡΜΑΤΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ»

την Τρίτη  9 Μαρτίου 2021  και ώρα 11:00 – 12:00 και

 

Β.  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

1. «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»,

2. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ»και

3. «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

την Πέμπτη  11  Μαρτίου  2021  και ώρα 11:00 – 12:00

προκειμένου να παραλάβουν την καθομολόγηση,τα αντίγραφα του τίτλου σπουδών τους,τις αναλυτικές βαθμολογίες και τα πιστοποιητικά τους.

    Επισημαίνεται ότι, κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων στους χώρουςτου Τμήματος θα τηρηθούν αυστηρώς όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού (χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων κλπ).

      Όσοι δεν καταφέρουν να προσέλθουν κατά τις προγραμματισμένες ημερομηνίες και ώρες, μπορούν να τα παραλάβουν στο πλαίσιο προκαθορισμένου ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

                                                         Από τη Γραμματεία

                                                                  2/3/2021