ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 24.05.2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η ορκωμοσία των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φαρμακευτικής, οι οποίοι περάτωσαν επιτυχώς όλα τα προβλεπόμενα μαθήματα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για τη λήψη του αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, έχοντας παράλληλα ολοκληρώσει τη διπλωματική τους εργασία, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024  και ώρα 11: 00 πμ. στην Αίθουσα ΑΦΧ (Κλέων Τσέτης).

Για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην ορκωμοσία, είναι απαραίτητο να έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς τα κάτωθι:

Α) η αποστολή στο eknikola[at]pharm.uoa[dot]gr συμπληρωμένων, υπογεγραμμένων και σαρωμένων των εντύπων που επισυνάπτονται, δηλαδή της αίτησης ορκωμοσίας και της βεβαίωσης/υπεύθυνης δήλωσης έως τις 10/5/2024. Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση/υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει επιπλέον και την υπογραφή του επιβλέποντα.

Επιπλέον, καλούνται οι προς ορκωμοσία μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να αναγνωστεί ο πολιτικός όρκος (αντί του θρησκευτικού), να ενημερώσουν τη Γραμματεία του Τμήματος έως την ως άνω προθεσμία (10/5/2024).

Β) να ολοκληρώσουν τη διαδικασίαγια την κατάθεση των διπλωματικών τους εργασιών στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της πλατφόρμας pergamos.lib.uoa.gr(πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία και στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης).

       Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στo τηλέφωνο 210 7274666 και στο eknikola[at]pharm.uoa[dot]gr.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος

25/4/2024