ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 18/03/2020