ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ OFFICE 365 PROPLUS

   Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμο σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας (Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό και Φοιτητές) του 
Παν/μιου το Office 365 Proplus το οποίο μπορείτε να το εγκαταστήσετε 
στον υπολογιστή σας.

Επισυνάπτονται οι σχετικές οδηγίες εγκατάστασης.