ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ Κ. Κ. ΔΕΜΕΤΖΟΣ ΕΞΕΛΕΓΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών συνεδρίασε στις 21-5-2021 και εξέλεξε τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Δεμέτζο Τακτικό Μέλος στην Τάξη των Φυσικών Επιστημών. Ο Καθηγητής προτάθηκε από Έλληνες και Ευρωπαίους καθηγητές.

Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος είναι Διευθυντής του Eργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (ΕΦΕ). Οι συνεχείς και επίμονες επιστημονικές του προσπάθειες  στην ανάπτυξη νέων νανοτεχνολογικών μορφοποιήσεων για καινοτόμα φάρμακα και εμβόλια τον έχουν καταξιώσει σε διεθνές επίπεδο. Τα επιστημονικά του επιτεύγματα αποτυπώνονται στο δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο και στις Διεθνείς μονογραφίες και επιστημονικές επιμέλειες βιβλίων και αποτελούν αποδείξεις της διεπιστημονικότητας της σκέψης και του έργου του. Η Ακαδημία Αθηνών το 2018 τον είχε βραβεύσει για το επιστημονικό του έργο.