ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΥΡΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) 1-4-2024 ΕΩΣ 30-4-2024

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι για το χρονικό 
διάστημα από 1-4-2024 έως 30-4-2024, η υποδοχή του κοινού στην Κεντρική 
Γραμματεία θα πραγματοποιείται εκτάκτως μόνο κάθε Δευτέρα και ώρες 11:00 
πμ. με 14:00.

Παράλληλα, οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορούν να στέλνουν τα 
αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 
(secr@pharm.uoa.gr) ή/και να επικοινωνούν τηλεφωνικά όλες τις εργάσιμες 
ημέρες στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον ιστότοπο του Τμήματος.

Εκ της Γραμματείας