ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑ - ΚΥΑ - ΟΔΗΓΙΕΣ -11/03/2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

 

                                                ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Ενημερώνουμε τους φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος Φαρμακευτικής ότι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 (ΦΕΚ 783Β΄), αναστέλλεται η εκπαιδευτική λειτουργία, μεταξύ άλλων, όλων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, από 11-3-2020 έως 24-3-2020. Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε συμβουλευτείτε την εν λόγω Κ.Υ.Α. η οποία επισυνάπτεται εδώ

        Επιπλέον, το Ε.Κ.Π.Α. θα παραμείνει κλειστό για τις ημέρες Πέμπτη 12/3/2020 και Παρασκευή 13/3/2020, ώστε να γίνει απολύμανση των διοικητικών υπηρεσιών και των χώρων εργασίας ακαδημαϊκού και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με την από 11-3-2020 ανακοίνωση του Πρύτανη του Ιδρύματος.

                                                      Εκ της Γραμματείας