ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2019-2020 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑ

Η επιτροπή Σεμιναρίων του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ ανακοινώνει τη λίστα
ομιλητών και τις ημερομηνίες-ώρες για τον επόμενο κύκλο Σεμιναρίων του
Τμήματος μέχρι το τέλος του 2020.

Ο συγκεκριμένος κύκλος Σεμιναρίων θα ενταχθεί στους εορτασμούς κατά το
έτος 2020 για τα 50 έτη από την Ίδρυση του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ.