ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020-21

 Συνημμένα θα βρείτε την υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 ΚΥΑ (ΦΕΚ
1944Β'/13-05-2021) με θέμα: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας.
     Σας εφιστούμε την προσοχή στην ενότητα με τις Δραστηριότητες και Μέτρα Προστασίας για τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (κλινικές/εργαστηριακές ασκήσεις, πρακτική άσκηση, εξεταστική Εαρινού, κατατακτήριες εξετάσεις: α/α 8, σελίδα 22495-...).

 

        Από τη Γραμματεία