ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ

   Ανοιχτή πρόσκληση του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του
Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" προς
ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις
(startups), με σημείο αναφοράς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
   Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 17η Ιανουαρίου 2020. Επισυνάπτεται
 η πρόσκληση για τα μέλη του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, φοιτητές).
Για το Κέντρο Αρχιμήδης
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς