ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ - ΥΛΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

 


                          ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020           

   

      Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων ΑΕΙ, AΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ ή ισότιμων Σχολών προς αυτά, της Ελλάδος ή του Εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων: α) πτυχίων διετούς κύκλου σπουδών (Σχολές Μονίμων Υπαξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) β) πτυχίων Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών (Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών, Εκκλησιαστικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θες/νίκης, Σχολές Αδελφών Νοσοκόμων  και Σχολών Οικιακής Οικονομίας Ν. 1865/1999 κλπ) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ΑΕΙ, ΤΕΙ.

       Τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι των Κατατακτηρίων Εξετάσεων του ακαδ. έτους 2019-2020 είναι:

-          Γενική Φυσική

-          Οργανική Χημεία

-          Βιολογία

Οι πτυχιούχοι των ΑΕΙ και των ΤΕΙ κατατάσσονται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και οι πτυχιούχοι των άλλων κατηγοριών  κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

       Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και θα  υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και ώρα 11.00 έως 14.00, στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη - Ζωγράφου.

 

Οι πτυχιούχοι από ΑΕΙ εξωτερικού οφείλουν να προσκομίσουν και την αντίστοιχη ισοτιμία.

 

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν το μήνα Δεκέμβριο (θα ανακοινωθεί το σχετικό πρόγραμμα).

 

                       ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ακαδ. έτους 2019-2020)

 

                                        Από τη Γραμματεία του Τμήματος