ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι εξετάσεις στο μάθημα Τοξικολογίας ΙΙ θα διενεργηθούν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2023 και ωρα 4-6.00 μ.μ. στο αμφιθέατρο ΦΜ2 της Φαρμακευτικής Σχολής.