ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Οι εξετάσεις Τοξικολογίας Ι θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και ώρα
12-2.00 στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας στο Γουδή.