ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 17/01/2020

   Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»  καλεί ενδιαφερόμενες επιχειρηματικές
ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), με σημείο αναφοράς το Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, να υποβάλλουν αίτηση για τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιτάχυνσης, μέχρι την Παρασκευή 17
Ιανουαρίου 2020.
   Η πρόσκληση 

Για το Κέντρο Αρχιμήδης
Καθηγητής Νικόλαος Μυλωνάς