ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΧΩΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΡΙΑΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα     22-9-2022    

 

                                              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας γνωρίζουμεότι οι εξετάσεις των μαθημάτων ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

και

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

θα πραγματοποιηθούν στο ΦΜ2.

 

Εκ της επιτροπής ωρολογίου προγράμματος του τμήματος