ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4.¨ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ" Ζ΄ΕΞΑΜ. - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 11/11/19

Πληροφορούμε τους φοιτητές του Γ΄εξαμ. για την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος: 

- Εισ. Κλιν. Φαρμακευτική (Ζ΄ εξάμ.)  Τετάρτη 11-13  & Πέμπτη 11-12  στη Αίθουσα Φαρμακ.  Τεχνολογίας 

  

                                       Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών