ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3. "ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ" Α΄ΕΞΑΜ. - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 11/11/19

  Πληροφορούμε τους φοιτητές του A΄εξαμ. για την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος: 

- Γεν. Φυσική (Α' εξάμ.)   Πέμπτη 9-12   αίθουσα   Δ7  (Τετάρτη μένει ως έχει στο ΦΜ2)    

               

                                      Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών