ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. - ¨ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ" Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 11/11/19

   Πληροφορούμε τους φοιτητές του Γ΄εξαμ. για την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος     

- Βιοχημεία (Γ΄ εξάμ.)   Τρίτη 9-11   στη Δ7 (Παρασκευή μένει ως έχει στο ΦΜ2) 

 

                                      Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών