ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.- "ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Ι" Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ - 11/11/19

   Πληροφορούμε τους φοιτητές του Ε΄εξαμ. για την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος     

- Φαρμακολογία I  (Ε΄ εξαμ.)  Τρίτη και Πέμπτη 9-11  στο ΦΜ2 (Τετάρτη μένει στη Δ7 ως έχει)

 

                              Από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών