ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΒΟΛΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε  τους  Μεταπτυχιακούς Φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής ότι η καταβολή διδάκτρων θα γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω e-banking από όλες τις τράπεζες με χρήση ηλεκτρονικού κωδικού πληρωμής (RF) και σε συνέχεια θα γίνεται η αποστολή  του αποκόμματος της απόδειξης  μέσω e-mail.

Ο ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής (RF) θα δίνεται από την Γραμματεία έπειτα από αίτημα του φοιτητή μέσω e-mail.

Διευκρινίζεται ότι, όσοι φοιτητές έχουν ήδη καταβάλει τέλη φοίτησης θα πρέπει να στείλουν το απόκομμα της απόδειξης το αργότερο μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2021  μέσω e-mail.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηeknikola[at]pharm.uoa[dot]gr

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ως εξής:

  • μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eknikola[at]pharm.uoa[dot]gr
  • τηλεφωνικά, σε καθημερινή βάση, στο τηλέφωνο 210.727.4666
  • σε έκτακτες περιπτώσεις, δια ζώσης, αποκλειστικά κατόπιν πρότερης τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία.

                                                                  Από τη Γραμματεία

                                                                          9/12/2021