ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-20 «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» - 26-11-2019

                                       ANAΚΟΙΝΩΣΗ

          ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

              " ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Α΄ εξαμήνου, καθώς και όσοι φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων δεν έχουν ασκηθεί ότι η άσκηση στο εργαστηριακό μάθημα «Εισαγωγή στις εργαστηριακές πρακτικές» θα ξεκινήσει την Τρίτη 26-11-2019.

Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

                                                                         Οι Υπεύθυνοι των Εργαστηρίων