ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ" - 04/10/2019

 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ

& ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

                                                                                                                   Αθήνα, 25/09/2019

                                                      Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

     Καλούνται οι φοιτητές του Ζ΄ εξαμήνου στις παραδόσεις του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ» την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  04/10/2019 και ώρα 11.00 – 13.00 μ.μ.

στην ΑΙΘΟΥΣΑ Δ8.

 Οι παραδόσεις του μαθήματος θα γίνονται με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ  09.00 – 11.00 π.μ.  Δ8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  11.00 – 13.00 μ.μ.  Δ8

 

 

                                                            Εκ του Τομέα

 

                              Διδάσκοντες:  Σ.ΜΗΤΑΚΟΥ    Καθηγήτρια

                                             Ν.ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ  Αναπλ.Καθηγητής