ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

Ο καθηγητής κ. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος εξελέγη  Προέδρος της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας Φαρμακολογίας για την διετία 2022-2024.
https://hub.uoa.gr/president-of-ephar-papapetropoulos/