ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Βρείτε ΕΔΩ την υπ'αριθμ.Πρωτ.: 135363 /Ζ1/22 - 10 - 2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  η οποία αφορά τις Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022.

Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Τμήμα Σπουδών

Μ.Βλάχου